Projektmenedzsment szolgáltatásunk a projektek átfogó koordinálását, szervezését nyújtja az Ön számára.

A vállalt feltételek betartásától kezdődően, a finanszírozáson és a pontos elszámoláson át, egészen a lebonyolításig. A sikeres megvalósítások zömét saját projektmenedzsment csapatunk szavatolja.

Filozófiánknak megfelelően nálunk ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb, amelyhez az út a sikeres finanszírozási lehetőségek felkutatásán, kiválasztásán és megszerzésén keresztül vezet.

Egy finanszírozási lehetőség (amely lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő) elnyerését követően a forrás tényleges lehívása (kifizetés) az ügyfél részére összetett, és sokszor bonyolultabb feladat, mint maga a pályázati vagy a hitelkérelmi dokumentumok elkészítése és benyújtása.

A projektmenedzsment terén szerzett, több éves szakmai tapasztalatnak köszönhetően ismerjük az eljárási rend minden részletét, és munkatársaink kompetenciáinak, problémakezelésének, valamint hatékony kommunikációjának eredményeként nincs olyan feladat, vagy szituáció, amelyet ne tudnának megoldani. Ismerjük az elszámolás során szükséges összes dokumentum tartalmi és formai követelményét és azok legfontosabb pontjait.

 

Cégünk a projektmenedzsment során az alábbi feladatokat látja el és vállalja át ügyfeleitől:

Pályázatok esetén:

  • a projekt pénzügyi elszámolásának elkészítése,
  • kifizetési kérelmek, időszakos, valamint záró beszámoló elkészítése,
  • a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel való kapcsolattartás,
  • projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig fenntartási jelentések elkészítése.

Hitel esetén:

  • finanszírozási szerződések kiválasztásánál, megkötésénél pénzügyi tanácsadói segítség,
  • a hitelszerződés részéhez tartozó elszámolás projekt dokumentáció kialakítása,
  • a hitel részletek lehívásához tartozó műszaki megvalósítás, a pénzügyi teljesítés és a számviteli nyilvántartás dokumentumainak ellenőrzése és összeállítása,
  • finanszírozók részére szükséges jelentések elkészítése és benyújtása,
  • a helyszíni ellenőrzések alkalmával ügyfeleink képviselete,
  • projekt audit biztosítása.

Összességében a projekt-ötlet megfogalmazásától a projekt összeállításán és kidolgozásán át, a finanszírozási dossziék benyújtásán és a forrást biztosító szerződések megkötésén keresztül az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert pénzügyi források lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pénzhez jutás folyamatát, amely egy sikeres fejlesztési elképzelés magvalósításának egyik alapvető feltétele.